Odkazy / Links

 

ČMKU ( Českomoravská kynologická unie / Bohemian and Moravian Cynological Union )
ČKS ( Český kynologický svaz / Czech Cynological Federation )
KCHK ČR ( Klub chovatelů kníračů ČR / Czech Schnauzer Club )
Schnauzer page

Malý knírač a jeho výcvik / Miniature schnauzers and their education

 
Knírači / Schnauzers : Ostatní / Others :
Ama-Pepsi  
Androis  
Astronaut  
Dorothea ze Solné  
Eldorádo Grande Gold  
Fatalia Arva  
Hel-Mich  
Knight of Danian  
Quatrocento  
Shadow White de Pepa  
White Wajda  
z Marzemu